Takeaways from Koreas summit: Kim’s smiles, Moon’s reception

Source: Takeaways from Koreas summit: Kim’s smiles, Moon’s reception